Chào mừng bạn đến với website Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh An Giang ◘ Đường dây nóng - Điện thoại: 076.3912.456 - Email: duongdaynongbhxhag@gmail.com
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
TIN TỨC NỔI BẬT
THÔNG BÁO

Công văn số 1347/BHXH-THU của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo V/v áp dụng các mẫu biểu thu BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016. 

Công văn số 1318/BHXH-THU của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo V/v áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP để nộp BHXH, BHYT, BHTN. 

Công văn số 1257/BHXH-THU của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo về việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm 2016. 

Công văn số 959/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam: Thông báo về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Công văn số 1329/BHXH-TNHS của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua hệ thống Bưu điện. 

Công văn số 1095/BHXH-TNHS của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính. 

Công văn số 1101/BHXH-TNHS của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính. 

Công văn số 1030/BHXH-TNHS của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo về việc thay đổi thủ tục hành chính. 

Quyết định số 212/QĐ-BHXH của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-BHXH ngày 31/12/2014 của Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang. 

Quyết định số 919/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam: Thông báo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Công văn số 954/BHXH-THU của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo hướng dẫn bổ sung BHYT học sinh, sinh viên năm 2015 - 2016 

Công văn số 886/BHXH-TNHS của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo giao dịch hồ sơ qua bưu điện 

Công văn số 827/BHXH-TNHS của BHXH tỉnh An Giang: Thông báo triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua mạng Internet 

Quyết định số 120/QĐ-BHXH của BHXH tỉnh An Giang: Ban hành Quy định về quy trình giao dịch điện tử trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang 

Công văn số 172/BHXH-THU: Thông báo mức lãi suất tính lãi chậm nộp BHXH, BHTN 

Công văn số 231/BHXH-CĐBHXH: Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

Công văn số 225/BHXH-THU: Thông báo về việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 

Công văn số 144/BHXH-CĐBHXH: Thông báo về việc giải quyết hưởng BHXH theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng 

Công văn số 127/TB-BHXH: Thông báo số điện thoại đường dây nóng Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang 

HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính và nghiệp vụ kế toán

Sáng ngày 03/11/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính và nghiệp vụ kế toán. Đồng chí Vũ Hoàng Cương - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.
HOẠT ĐỘNG BHXH CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Chợ Mới tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế và triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

Thực hiện Kế hoạch số 997/KH-BHXH ngày 23/9/2015 của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang về triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới đã xây dựng Kế hoạch phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và tuyên truyền việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn huyện.
TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Quy định về chế độ tử tuất tại Luật BHXH số 58 năm 2014

Theo pháp luật về BHXH ở Việt Nam, chế độ tử tuất được thiết lập từ những năm 1950, hình thành sau chế độ hưu trí, tuy nhiên tại thời điểm đó cũng chưa gọi tên là chế độ tử tuất mà gọi là “một khoản trợ cấp” cho công chức chết hay mất tích thì chồng, vợ, các con hoặc cha mẹ có thể được hưởng một khoản trợ cấp tính theo số năm làm việc, mỗi năm được một tháng lương và phụ cấp gia đình và số tiền trợ cấp không quá 06 tháng lương kể cả phụ cấp gia đình. Đến Luật BHXH số 71 năm 2006, chế độ tử tuất được coi là sự hoàn chỉnh căn bản và được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về chế định BHXH. Qua gần 08 năm thực hiện Luật BHXH số 71 năm 2006, ngày 20/11/2014 Luật BHXH số 58 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, thay thế Luật BHXH số 71, trên cơ sở kế thừa những quy định đã có và sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý những quy định còn tồn tại, bất cập, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 có một số nội dung được bổ sung, sửa đổi như sau:
VĂN BẢN BHXH VIỆT NAM
VĂN BẢN UBND TỈNH
VĂN BẢN BHXH TỈNH
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
TIN VẮN KHÁC
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập: 2531048
  • Đang online: 2
Lên đầu trang