BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • BIỂU MẪU
 
Số/ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
01-613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
01-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
01/BHYT Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
02-C65 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
02-QĐ52 Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
03-613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng
03a-CTN Danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề
04a-CTN Danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ tìm việc làm
04a-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (TNLĐ-BNN hàng tháng)
04b-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (TNLĐ-BNN một lần)
04c-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (hưu trí)
04d-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (BHXH một lần)
04e-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (Tuất hàng tháng)
04g-HSB Quá trình đóng BHXH theo sổ BHXH (Tuất một lần)
05-HSB Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN của đơn vị sử dụng lao động
05A-HSB Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN của đơn vị sử dụng lao động
06-CTN Phiếu tư vấn, giới thiệu tìm việc làm
09A-HSB Tờ khai của thân nhân
12-HSB Quyết định hưởng chế độ hưu trí
13-HSB Giấy Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN
14-HSB Đơn đề nghị
15-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần (chấp hành xong hình phạt tù)
16-HSB Biên bản họp của các nhân thân
18-CBH Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
18B-HSB Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
19-CBH Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ Bảo hiểm xã hội
23-CBH Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
C65-HD Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
D01-HGD Thống kê hộ gia đình tham gia BHYT
D01-TS BẢNG KÊ THÔNG TIN
D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
D03-TS Danh sách người chỉ tham gia BHYT
D04-TS DS điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
D07-TS DS đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia
DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
DK02 Danh sách kê khai người đang tham BHYT
DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT
DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng
DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT
DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của đơn vị quản lý đối tượng
MAU01 Tổng hợp số người tham gia BHYT do UBND xã lập danh sách
TK1-TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT
VĂN BẢN MỚI
1 Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Công ty TNHH MTV TM XNK Hồng Nhân.
2 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần TBS An Giang.
3 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Xây dựng An Hưng, Long Xuyên, An Giang.
4 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Quốc Anh, Châu Thành, An Giang.
5 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Nguyên Phương, tỉnh An Giang.
6 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ Toàn Phú, tỉnh An Giang.
7 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Thanh Ngân, tỉnh An Giang.
8 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Thanh Thiên, tỉnh An Giang.
9 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Thủy sản Khang Thịnh Phát, tỉnh An Giang.
10 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phi, tỉnh An Giang.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo