Chào mừng bạn đến với website Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh An Giang ◘ Đường dây nóng - Điện thoại: 0296.3912.456 - Email: duongdaynongbhxhag@gmail.com
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập: 4744968
  • Đang online: 1

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trần Thị Hoa - thanhhoa825@yahoo.com.vn (26/12/2012)

Hỏi: Chào các anh chị: Em muốn hỏi minh đóng BHTN được 1 năm.Sau đó mình nghĩ việc thì được hưởng trợ cấp la bao nhiêu? trả lời dùm em. em cảm ơn

Trả lời:

1) Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN như sau:

“1. Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hàng tháng được trả cho người lao động tham gia BHTN khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng BHTN theo quy định tại Điều 15 Nghị định này hoặc người được ủy quyền  theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

2. Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của người lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật BHXH”.

2) Về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN thì: “Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì sáu tháng liền kề để tính mức trợ cấp thất nghiệp là bình quân của sáu tháng đóng BHTN trước khi người lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật”.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  như sau:

“Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng BHTN;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng BHTN;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng BHTN;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng BHTN trở lên.

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu trên được tính theo dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 của Điều này đến ngày đó của tháng sau trừ một ngày”.

Như vậy, nếu bạn tham gia BHTN được 01 năm (12 tháng), đóng BHTN đầy đủ và có đủ điều kiện hưởng BHTN theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP (đóng BHTN đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức) thì khi khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: ba tháng;

- Mức hưởng hàng tháng: bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Do bạn chưa cung cấp thông tin cụ thể về thời gian đóng BHTN, mức lương của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc, … nên BHXH tỉnh An Giang chưa thể trả lời chính xác được. Bạn có thể tham khảo thông tin nêu trên để tính được thời gian và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn.

Để biết rõ thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 0763.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào bạn./.

VĂN BẢN BHXH VIỆT NAM
VĂN BẢN UBND TỈNH
VĂN BẢN BHXH TỈNH
Lên đầu trang