Chào mừng bạn đến với website Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh An Giang ◘ Đường dây nóng - Điện thoại: 0296.3912.456 - Email: duongdaynongbhxhag@gmail.com
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập: 4744973
  • Đang online: 6

Tham gia BHXH tự nguyện

Phan Hiền Triết - phanhientriet@gmail.com (06/12/2012)

Hỏi: Cho em hỏi, em muốn tham gia BHXH tự nguyện vậy thì hàng tháng em phải đóng bao nhiêu? Các mức đóng ra sao? hệ số lương hiện giờ là 2,06; phụ cấp chức vụ là 0,15; tổng cộng là 2,21. Vậy mình phải đóng thế nào? Tới bao nhiêu năm thì mình được hưởng trợ cấp BHXH, nếu có nghỉ trước thời hạn là 20 năm (theo em biết) thì mình được tính hưởng phụ cấp như thế nào? Xin trả lời chi tiết cho em được rõ?

Trả lời:

1) Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Tại Phần 1, Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính Phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, quy định đối tượng áp dụng BHXH tự nguyện như sau:

“Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại Điều 2 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng;

2. Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố;

3. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

4. Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

5. Người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân;

6. Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã nhận bảo hiểm xã hội một lần;

7. Người tham gia khác.

Các đối tượng quy định trên sau đây gọi chung là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.”

2) Về mức đóng BHXH tự nguyện:

Theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì:

“Mức đóng hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Mức đóng hàng tháng = Tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện x Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Trong đó:

1. Tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện:

- Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2011: bằng 18%;

- Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013: bằng 20%;

- Từ tháng 01/2014 trở đi: bằng 22%.

2. Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn = Lmin + m x 50.000 (đồng/tháng).

Trong đó:

Lmin: mức lương tối thiểu chung; m = 0, 1, 2, …, n;

Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung, cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung”.

Ví dụ: Với tỷ lệ đóng BHXH tự nguyện năm 2013 là 20% và mức lương tối thiểu chung hiện tại là 1.050.000 đồng/tháng thì mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng là:

m = 0: Mức đóng = 20% x (1.050.000 + 0 x 50.000) = 210.000.

m = 1: Mức đóng = 20% x (1.050.000 + 1 x 50.000) = 220.000.

m = 2: Mức đóng = 20% x (1.050.000 + 2 x 50.000) = 230.000.

…..

m = 398: Mức đóng = 20% x (1.050.000 + 398 x 50.000) = 4.190.000.

m = 399: Mức đóng = 20% x (1.050.000 + 399 x 50.000) = 4.200.000.

          Bạn có thể tính được mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng dựa theo cách tính trên và lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất hiện nay là 210.000 đồng/tháng với mức thu nhập tháng lựa chọn bằng mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng và mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất hiện nay là 4.200.000 đồng/tháng với mức thu nhập tháng lựa chọn cao nhất (1.050.000 + 399 x 50.000 = 21.000.000 đồng/tháng) bằng 20 tháng lương tối thiểu chung (1.050.000 x 20 = 21.000.000 đồng/tháng).

          3) Phương thức đóng BHXH tự nguyện:

          Theo quy định tại khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH thì:

          “1. Người tham gia đóng hàng tháng, quý hoặc 06 tháng một lần trên cơ sở đăng ký với cơ quan BHXH. Thời điểm đóng là: trong vòng 15 ngày đầu tháng đối với phương thức đóng hàng tháng, trong vòng 45 ngày đầu quý đối với phương thức đóng hàng quý, trong vòng 03 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần.

          2. Người tham gia đóng thông qua đại lý thu hoặc đóng trực tiếp cho BHXH huyện nơi cư trú”.

          Như vậy, bạn có thể liên hệ với đại lý thu BHXH tự nguyện hoặc cơ quan BHXH huyện tại địa phương để được hướng dẫn thủ tục và cung cấp biểu mẫu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện gồm có: Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (mẫu A02-TS) kèm theo 02 ảnh màu 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu), sổ BHXH đối với người đã tham gia BHXH trước đó (Theo Điều 28 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH).

          4) Điều kiện hưởng BHXH tự nguyện:

          Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng lương hưu:

          “1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

          b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

          2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm”.

          5) Mức hưởng lương hưu:

          a) Hưởng lương hưu hàng tháng:

- Nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên thì khi đến tuổi nghỉ hưu người đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng với mức hưởng như sau: “Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 76 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%” (Điều 71 Luật BHXH).

- Nếu người lao động đã đóng BHXH trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH (Điều 72 Luật BHXH).

b) BHXH 01 lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng:

- Điều kiện: Theo Điều 73 Luật BHXH quy định người lao động được hưởng BHXH 01 lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:

“1. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này.

2. Không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội.

3. Ra nước ngoài định cư”.

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (Điều 74 Luật BHXH).

Để biết rõ thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 0763.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào bạn./.

VĂN BẢN BHXH VIỆT NAM
VĂN BẢN UBND TỈNH
VĂN BẢN BHXH TỈNH
Lên đầu trang