BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • THỦ TỤC HỒ SƠ

Thủ tục hồ sơ Thu BHXH, BHYT, BHTN 19

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Thu BHXH, BHYT, BHTN

Thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc 13

Các thủ tục thu BHXH, BHYT, BHTN dành cho đơn vị tham gia bắt buộc

Thu BHXH đối tượng chỉ tham gia BHXH 5

Các thủ tục thu BHXH dành cho đối tượng chỉ tham gia BHXH

Thu BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT 1

Các thủ tục thu BHYT dành cho đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, người tham gia theo Hộ gia đình, người hưởng trợ cấp hàng tháng

Thủ tục hồ sơ Giải quyết chế độ BHXH 59

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Giải quyết các chính sách Bảo hiểm xã hội

Chế độ Ốm đau, Thai sản, Dưỡng sức phục hồi sức khỏe 15

Tổng hợp các thủ tục Giải quyết các các chính sách về Ốm đau, Thai sản và Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho các trường hợp cụ thể

Chế độ Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp 8

Tổng hợp các Thủ tục giải quyết chế độ Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp

Chế độ Hưu trí, Tử tuất, Trợ cấp hàng tháng 24

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Giải quyết Chế độ Hưu trí, Tử tuất, Trợ cấp hàng tháng

Trợ cấp BHXH Một lần 8

Các thủ tục giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội một lần

Trợ cấp thất nghiệp 4

Các thủ tục giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hồ sơ Cấp Sổ BHXH, Thẻ BHYT 22

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Cấp Sổ Bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm y tế

Cấp Sổ Bảo hiểm xã hội 13

Các thủ tục cấp sổ Bảo hiểm xã hội

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế 7

Các thủ tục Cấp Thẻ Bảo hiểm y tế

Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN 2

Các thủ tục xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN của người tham gia BHXH, BHTN bắt buộc

Thủ tục hồ sơ Thực hiện Chính sách BHYT 12

Tổng hợp các thủ tục hồ sơ Thanh toán chi phí Khám chữa bệnh BHYT, Cấp giấy chứng nhận cùng chi trả

Thanh toán chi phí Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y Tế 8

Các thủ tục hướng dẫn người tham gia BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Cấp Giấy chứng nhận cùng chi trả 4

Các thủ tục hướng dẫn người tham gia BHYT đề nghị cấp Giấy chứng nhận cùng chi trả

VĂN BẢN MỚI
1 Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Công ty TNHH MTV TM XNK Hồng Nhân.
2 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần TBS An Giang.
3 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Xây dựng An Hưng, Long Xuyên, An Giang.
4 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Quốc Anh, Châu Thành, An Giang.
5 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Nguyên Phương, tỉnh An Giang.
6 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ Toàn Phú, tỉnh An Giang.
7 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Thanh Ngân, tỉnh An Giang.
8 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Thanh Thiên, tỉnh An Giang.
9 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Thủy sản Khang Thịnh Phát, tỉnh An Giang.
10 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phi, tỉnh An Giang.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo